Trang chủ » Shop » Cảm Biến Mặt Quân Vị 360 – S9 New 2022

Cảm Biến Mặt Quân Vị 360 – S9 New 2022

  • Ghi nhớ mặt quân vị, sử dụng công nghệ Cảm Biến 360
  • Quân vị, Bát, Đĩa hoàn toàn xanh chín (Không luồn đồ)
  • Báo rung 2 nhịp chính xác tuyệt đối: Lẻ rung 1 nhịp, Chẵn rung 2 nhịp
  • Khoảng cách từ quân vị đến máy lên đến 3,5 mét
  • Chi tiết anh em xem trong video hướng dẫn
  0929360555