Trang chủ » Shop » Điều khiển không tang từ xa

Điều khiển không tang từ xa

  Từ khóa :
  • Bát đĩa hoàn toàn xanh chín, quân vị bóc ra không tang.
  • Bạn có thể đứng từ xa điều khiển quân vị theo ý muốn.
  • (Không cần đeo thiết bị ống hay rung gì trong người)
  • Hoàn toàn làm chủ cuộc chơi
  0588554444