Trang chủ » Shop » Quân Rung Bầu-Tôm-Cua-Cá

Quân Rung Bầu-Tôm-Cua-Cá

    Từ khóa :

    Nhịp rung của 6 mặt khác nhau để người chơi nhận biết đc về mặt nào, ko cần đưa bệ vào.

    Quân trực tiếp báo rung để người chơi nhận biết.

    Chỉ cần đưa quân vào là bạn đã chiến thắng

    0929360555